کد خبر: 375

تاریخ انتشار: اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

یادی از پزشک پیشکسوت شهر

امروز ۱۹ اسفنده هشتاد و دومین زادروز پزشک پیشکسوت و اسوه اخلاق، جناب دکتر پرویز سالاری میباشد. انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه آرزوی سلامتی و بهروزی برای ایشان دارد. Likes(0)Dislikes(0)

امروز ۱۹ اسفنده هشتاد و دومین زادروز پزشک پیشکسوت و اسوه اخلاق، جناب دکتر پرویز سالاری میباشد.

انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه آرزوی سلامتی و بهروزی برای ایشان دارد.

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

شیفت شب

چشمهایش

پنجشنبه ۱۴ شهریور ۸۱ در گرمای اطاق ، خیس از عرق ، نیمی خواب و نیمی بیدارم. راستش خصوصیت کشیکهای…

شیفت شب

بیشک همه همکاران در طی دوران کاری…