کد خبر: 567

تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶

قانون تمام وقتی پزشکان از برنامه ششم توسعه حذف شد.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور گفت: قانون تمام وقتی پزشکان با تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و  وزارت بهداشت از برنامه ششم توسعه حذف شد. وی افزود: در قانون برنامه پنجم، پزشکان تمام وقت جغرافیایی حق کار در بخش خصوصی را نداشتند که البته انجام نمی‌شد و وزارت بهداشت به هیچ […]

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور گفت:

قانون تمام وقتی پزشکان با تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و  وزارت بهداشت از برنامه ششم توسعه حذف شد.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم، پزشکان تمام وقت جغرافیایی حق کار در بخش خصوصی را نداشتند که البته انجام نمی‌شد و وزارت بهداشت به هیچ عنوان بر اجرای آن نظارت نکرد، این قانون، در برنامه ششم توسعه حذف شد و دولت در لایحه خود آن را حذف کرد و هم‌اکنون محدودیتی برای کار کردن همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

مصری ادامه داد: قانون تمام وقتی پزشکان، در قانون برنامه پنجم به هیچ عنوان توسط وزارت بهداشت نظارت نشد زیرا خود ناظران این طرح از آن تخلف می‌کردند. یعنی وزیر بهداشت و معاونینش همزمان در بخش خصوصی کار می‌کنند و در این صورت ما چگونه انتظار داریم که بقیه پزشکان به این قانون عمل کنند.

Likes(2)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه