کد خبر: 597

تاریخ انتشار: تیر ۱۱, ۱۳۹۶

شیفت شب

بیشک همه همکاران در طی دوران کاری خود علاوه بر کسب تجربه کاری، مجموعه ای از خاطرات تلخ و شیرین را با خود بهمراه دارند. سایت انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه با کمال افتخار آمادگی دارد تا با درج روایات شما، سهمی ناچیز در آگاهی بخشی به جامعه و مخاطبین خود عهده دار گردد. باشد تا […]

بیشک همه همکاران در طی دوران کاری خود علاوه بر کسب تجربه کاری، مجموعه ای از خاطرات تلخ و شیرین را با خود بهمراه دارند. سایت انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه با کمال افتخار آمادگی دارد تا با درج روایات شما، سهمی ناچیز در آگاهی بخشی به جامعه و مخاطبین خود عهده دار گردد. باشد تا بخشی از نیمه پنهان و درخشان زندگی مردان و زنانی که با تحمل مرارت فراون به خدمت رسانی بیوقفه مشغولند آشکار گردد.

شما میتوانید نگاشته های خود را به آی دی تلگرام مدیر سایت   @Peypak   ارسال نمایید.

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه