کد خبر: 608

تاریخ انتشار: مرداد ۱, ۱۳۹۶

راهیابی دو عضو هیأت مدیره انجمن به سازمان نظام پزشکی

در پی برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی ، دو تن از اعضأ هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرمانشاه، آقایان دکتر علیرضا راسخی رییس هیأت مدیره انجمن کرمانشاه، و آقای دکتر رضا منصوری نایب رئیس این انجمن با آرأ بالا به ترکیب هسیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کرمانشاه راه یافتند. انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه ضمن تبریک […]

در پی برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی ، دو تن از اعضأ هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرمانشاه، آقایان دکتر علیرضا راسخی رییس هیأت مدیره انجمن کرمانشاه، و آقای دکتر رضا منصوری نایب رئیس این انجمن با آرأ بالا به ترکیب هسیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کرمانشاه راه یافتند. انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه ضمن تبریک به همه برگزیدگان انتخابات موصوف، بطور خاص مراتب تشکر خود را بابت حسن اعتماد جامعه پزشکی به اهیءت مدیره این انجمن و انتخاب دو تن از اعضای اصلی این انجمن را تبریک و شادباش میگوید.

Likes(2)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه