نقاشی جیغ، اثر ادوارد مونش در حال محو شدن است

  • 1398/11/25
  • 12:02
نقاشی جیغ، اثر ادوارد مونش در حال محو شدن است

نقاشی جیغ، اثر ادوارد مونش در حال محو شدن است

کاربرد تحلیل علمی رنگ‌ها برای پی بردن به تأثیر زمان بر بعضی آثار هنری مشهور، در حال گسترش است و این بار نقاشی جیغ اثر ادوارد مونش به سوژه‌ی پژوهش تبدیل شده است.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار